กิจกรรม CRM ของบริษัท

กิจกรรม CRM ของบริษัท

คุณกอบเดช ตั้งไชยวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รามคำแหง พร็อพเพอร์ตี้จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคพร้อมสิ่งของใช้ที่จำเป็นต่างๆ ให้แก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563