งานพิธีตั้งศาลพระพรม วันที่ 23 ตุลาคม 2562

งานพิธีตั้งศาลพระพรม วันที่ 23 ตุลาคม 2562

วันที่23 ตุลาคม 2562 ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการประกอบ พิธีตั้งศาลพระพรหม บริเวณด้านหน้าของ โครงการ The NEWTON เพื่อให้ลูกบ้านทุกท่านได้ กราบไหว้ และ สักการะบูชา
โดยมี ประธาน (คุณสุวัฒน์ ตั้งไชยวงศ์)และ กรรมการผู้จัดการ (คุณกอบเดช ตั้งไชยวงศ์) เป็นประธานในพิธี


ดังนี้ โครงการ The NEWTON ภายใต้ Concept “English Classic Contemporary” ได้มีการออกแบบศาลพระพรหม ภายใต้ Concept เพื่อให้ภาพลักษณ์ และ บรรยากาศนั้นไปในทิศทางเดียวกัน